เราได้จัดส่งจดหมายข่าวทางอีเมลในอดีต

1/26 แจ้งขยายบริการ! & วางแผนด่วน!

แจ้งการขยายบริการ! & วางแผนด่วน!

https://www.hbaapp.com/so/49NS_1pDQ?languageTag=th

1/22 ข่าวล่าสุด

https://www.hbaapp.com/so/33NSeC55z?languageTag=th

1/21 ข้อมูลงาน Job Information

https://www.hbaapp.com/so/16NSZScUD?languageTag=th

1/19

คอลเล็กชันลิงก์ที่มีประโยชน์สำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศ

คอลเล็กชันลิงก์ที่มีประโยชน์สำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศ

https://www.hbaapp.com/so/b8NSPnX_S?languageTag=th

1/18 เช็คจุดเดียว!

https://www.hbaapp.com/so/71NSPI4DN?languageTag=th

1/14 คุณสมบัติพิเศษเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลในต่างแดนที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น!

https://www.hbaapp.com/so/e4NR_TvhQ?languageTag=th

1/12 1/12 ข่าวล่าสุด

https://www.hbaapp.com/so/6aNRr3Lx2?languageTag=th

1/5 คำอวยพรปีใหม่

https://www.hbaapp.com/so/50NRHZb6U?languageTag=th

1/4 1/4 ข่าวล่าสุด

https://www.hbaapp.com/so/20NRBeZG-?languageTag=th

12/25 การแนะนำ บริษัท ด้านทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศ

https://www.hbaapp.com/so/13NQNwK3U?languageTag=th

ข้อเสนอ 12/24 เล่ม 04

https://www.hbaapp.com/so/e9NQIsMZm?languageTag=th

12/23 จากเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศ

https://www.hbaapp.com/so/3bNQ4KXVk?languageTag=th#/main

12/21

ความล้ำหน้าของธุรกิจทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศ

ธุรกิจทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศล้ำยุค

https://www.hbaapp.com/so/3bNQ4KXVk?languageTag=th

12/18 ข่าวล่าสุด

https://www.hbaapp.com/so/07NPq1_C2?languageTag=th

12/17 Proposal vol.03

https://www.hbaapp.com/so/52NPkQAZ0?languageTag=th#/main

12/14 Proposal vol.02

https://www.hbaapp.com/so/14NPQd49h#/main

12/14 ข่าว

https://www.hbaapp.com/so/faNPVn3Aw

12/10 ข่าว

https://www.hbaapp.com/so/7fNPAxzt8#/main

12/08 Proposal vol.01 Proposal vol.01 Preserved version

https://www.hbaapp.com/so/1cNP1LlI2#/main

12/08 บริษัท สนับสนุนทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศ

https://www.hbaapp.com/so/7fNP0vmk2#/main

12/07 ข่าว

https://www.hbaapp.com/so/e9NOwzD3K#/main

11/30 ฉันพยายามสรุปลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ

https://www.hbaapp.com/so/83NOOFijU#/main

ข่าว 11/30

https://www.hbaapp.com/so/c4NONLgfn#/main

10/20 ข่าว

https://www.hbaapp.com/so/cbNK-y9ha

10/19 ลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ

https://www.hbaapp.com/so/03NK-HfDm

คุณสมบัติพิเศษของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

https://www.hbaapp.com/so/c5NK-GzCH

คุณลักษณะพิเศษประการแรกในการส่งองค์กร

https://www.hbaapp.com/so/9dNKmfILM

ข้อมูลงานสำหรับทักษะเฉพาะ

https://www.hbaapp.com/so/f2NKmcUmS

10/15 ข่าว

https://www.hbaapp.com/so/edNKfuWSh

PR TIMES ปล่อย

https://www.hbaapp.com/so/b0NKRvLh9

คุณสมบัติพิเศษของ ETV "เอกสารสำรวจ - ตามโครงการฝึกอบรมด้านเทคนิคต่างประเทศ -"
https://www.dailymotion.com/video/x7wwcqt

เวลาประชาสัมพันธ์

1/26

แจ้งการขยายบริการ "HBA System"! จากประเทศอาเซียน 15 ประเทศสู่ญี่ปุ่น. ให้ "ความปลอดภัยในการทำงาน" ・ ใช้สำหรับธุรกิจระยะไกล! !!

==== การวางแผนอย่างเร่งด่วน ====

12/1

ตกลงเป็นพันธมิตรร่วมกันด้านการตลาดในธุรกิจสนับสนุนทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศ! !! เรากำลังมองหา บริษัท ที่เข้าร่วม (ระบบ HBA)

11/4

"ต้องดูสำหรับ บริษัท ด้านทรัพยากรบุคคล" การสรรหาข้ามระยะไกล! (ธุรกิจทรัพยากรบุคคลต่างประเทศ) ฟังก์ชันใหม่ UP date สำหรับระบบ HBA (ระบบ HBA)

10/5

ประกาศเกี่ยวกับการเริ่มบริการ "ระบบ HBA" จากประเทศอาเซียน 15 ประเทศสู่ญี่ปุ่น. การให้ "ความปลอดภัยในการทำงาน". การสรรหาข้ามสายจากระยะไกล! !!